Makedonya Hakkında Bilmek İstedikeriniz.

Makedonya Hakkında Bilmek İstedikeriniz.

MAKEDONYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Ülke Genel Kimliği

 

Resmi Adı: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

 

Yönetim Sekli: Parlamenter demokrasi

 

Başkent: Üsküp (Skopje)

 

Bağımsızlık Günü: 17 Eylül 1991

 

Yüz Ölçümü: 25.713

 

Nüfus: 2,066.718 (2009 Şubat)

 

Nüfus Artış Oranı: %0.262 (2009)

 

Etnik Gruplar: Makedon %64.2

 

Arnavut %25.5

 

Türk % 3.9

 

Romen %2.7

 

Sırp %1.8

 

diğer %2.2

 

Din: Makedon Ortadoksu % %64.7

 

Müslüman %33.3

 

Diğer Hıristiyanlar %0.37

 

Diğer %1.63

 

Dil: Makedonca %66.5

 

Arnavutça %25.1

 

Romence %%1.9

 

Sırpça %1.2

 

Diğer % 1.8 (2002)

 

Para Birimi: Makedon Dinarı

 

Cumhurbaşkanı: George Ivanov(12 Mayıs 2009)

 

Başbakan: Nikola Gruevski

 

Milli Bayram: 8 Eylül Bağımsızlık Günü ve 2 Ağustos Milli Gün

 

 

Ülkede yürütme gücü başbakan ve bakanlardan meydana gelmektedir ve Cumhurbaşkanı atamaktadır ve de meclisin onayına tabidir. Hükümet meclisi tüm üye sayısının salt çoğunluğuna göre seçilir. Hükümet günlük islerini yapar ve meclise karsı sorumludur.

 

Meclise yasa ve teklif sunar. Ayrıca Hükümet kararnameler hazırlar ve yasaların

Uygulanabilmesi ile ilgili diğer düzenlemeleri gerçekleştirir. Bunlara ek olarak hükümetin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde kamu görevlilerini görevden atama ve görevden alma Yetkisi de bulunmaktadır.

 

Ülkede yasama gücü Sobranje adlı 120 üyeli mecliste bulunmaktadır. 120 üyenin 85’i doğrudan halk oyu ile 35’i ise partilerin nispi oylarına göre 4 yıllık bir dönem için belirlenir. Meclis Üsküp’de toplanır. Yasalar ve önergeler hazırlamak uluslararası anlaşmaları onaylamak yasama yetkisinin görevleri arasındadır.

 

Ülkede Yargı Gücü Mahkemelerdedir.1995 Mahkeme kanununa göre 27 Bidayet

Mahkemesi, 3 Temyiz Mahkemesi ve 1 de Yüksek Mahkeme vardır. Ayrıca üyeleri Sobranje tarafından seçilen bir anayasa Mahkemesi mevcuttur.

 

Mahkemeler özerk be bağımsızdır.

 

Hakimler anayasa, yasalara uygun olarak karar verirler. Mahkeme tipleri, mahkemelerin Görev ve yetkileri, kuruluş fesihleri, örgütlenmeleri ve oluşumlarıyla izleyecekleri süreçler Sobranje temsilcilerinin 2/3 oyu ile onaylanan bir anayasa tarafından belirlenmektedir.

 

Sobranje yargıçların dokunulmazlıklarını güvence altına almaktadır. Yargıçların siyasi

Faaliyette bulunmaları yasaktır. Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ülkedeki en  yüksek mahkemedir.


     Hit : 8988


Makedonya Eğitim Danışmanlığı Türkiye Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21/7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Tel: 0 212 570 00 34 ( Pbx ) FAX: 0212 571 00 20
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.makedonyaegitim.org
Malta Dil Okulları